Oferta educațională 2022-2023

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

AN ȘCOLAR 2022-2023 

Resurse umane:

 

 • 582 preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani
 • 20 grupe de preșcolari – 17 grupe cu program prelungit (limba română)
 • 1 grupă cu program prelungit (limba maghiară)
 • 2 grupe cu program normal (limba română)

  Personalul didactic al unității

 •  1 director
 • 38 cadre didactice

 Personal nedidactic

 • 12 îngrijitoare

Personal didactic auxiliar

 • Administrator
 • Contabil
 • Secretar

Colaboratorii noștri

 • Inspectoratul școlar județean Cluj
 • Primăria Comunei Florești
 • Consiliul Local Florești
 • Asociația Părinte în Florești
 • Poliția Florești
 • I.S.U. Florești
 • Agenția Națională Antidrog 

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

 

 • Asigură un mediu educațional optim tuturor copiilor comunității și contribuie la dezvoltarea personalității autonome și creative, la fomarea unor copii sănătoși, creativi, eficienți, activi, cooperanți care se pot adapta ușor la regimul muncii școlare și în orice altă situație de viață.
 • Dezvoltă copiilor tehnici de muncă intelectuală și practică necesară instruirii și autoinstruirii pe tot parcursul vieții.
 • Derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății și al comunității, vizând dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copiilor prin crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ care să asigure o pregătire optimă și un start bun pentru școală și viață.
 • Educă copiii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi al toleranţei, al valorilor naționale și al schimbului liber de opinii, într-o societate aflată într-o dinamică continuă.

ȚINTE STRATEGICE

 

 1. Construirea unui proces educațional de calitate, având ca scop pregătirea optimă a preșcolarului pentru școală.
 2. Promovarea educației incluzive în grădiniță prin acces egal al preșcolarilor spre cunoaștere și acțiune
 3. Dezvoltarea profesională și perfecționarea continuă a personalului grădiniței
 4. Implicarea activă a părinților în viața grădiniței.
 5. Promovarea imaginii grădiniței la nivel local și județean.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE 

În grădiniță se desfășoară urmatoarele tipuri de activități, structurate pe domenii experiențiale:

 • DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE – activități de educare a limbajului
 • DOMENIUL ȘTIINȚĂ – activități matematice/ activități de cunoașterea mediului
 • DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – activități de educație pentru societate/ activități practice/ activități gospodărești
 • DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV – activități artistico-plastice (desen, pictură, modelaj)/activități muzicale
 • DOMENIUL PSIHOMOTRIC – activități de educație fizică

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE

 • Grupa mica  – Micii pictori
 • Grupa mijlocie-  Să creștem mari și sănătoși
 • Grupa mare- Aventurile elefantului Elmer, Poveșile copilăriei, Povești și jocuri de pe tărâmul emoțiilor, În lumea fascinantă a poveștilor, Poveștile ne învață multe lucruri despre viață
 • Grupă combinată-Limbă maghiară-Căsuța cu povești
 • Grupă combinată-Limba română- Bunele maniera

PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • Grupa mica,Program Național” Kalokagathia-Ne jucăm, alergăm, sănatate câstigă,

Programul Național „Eco Grădinița-Copiii, viitorul Planetei Albastre, Program educațional județean “Călătorie pe tărâmul interculturalității”, Programul Județean Culori pentru pace”

 • Grupa mijlocie–  Proiect județean din cadrul proiectului Național-“Curcubeul schimbării-Grădinița mea înseamnă valoare”, Programul Național „Eco Grădinița-Copiii, viitorul Planetei Albastre”, ” Program județean “Primăvara copiilor”, Program educațional județean “Călătorie pe tărâmul interculturalității ,Programul Județean Culori pentru pace”, Program Național” Kalokagathia-Ne jucăm, alergăm, sănatate câstigă
 • Grupa mareProiect județean din cadrul proiectului Național-“Curcubeul schimbării-Grădinița mea înseamnă valoare”, Proiect județean “De mic învăț să mă feresc de rele”, Program educațional județean “Călătorie pe tărâmul interculturalității”, Proiect educational în colaborare cu Agenția Națională Antidrog “Cum să creștem sănătoșiProgramul Județean Culori pentru pace, Proiect educational național “De la joc… la educație financiară Programul Național „Eco Grădinița-Planeta mult iubită de mine îngrijită”, Program județean “Primăvara copiilor”, Proiect
 • Grupă combinată-Limbă maghiară– Program regional “Primăvara copiilor”, Programul Național „Eco Grădinița-Copiii, viitorul Planetei Albastre”, ” Program județean “Primăvara copiilor”, Program educațional județean “Călătorie pe tărâmul interculturalității”
 • Grupă combinată-Limba română- Program județean “Primăvara copiilor”,

Program educațional județean “Călătorie pe tărâmul interculturalității”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE

Oferta pentru activitățile liber-alese este diversificată, sunt deschide centre de stimulare:

 • Bibliotecă
 • Joc de rol
 • Construcții
 • Știință
 • Artă
 • Nisip și apă

Jocuri și activități recreative:

 • Jocuri de mișcare
 • Jocuri distractice
 • Dramatizări
 • Eurtmie
 • Joc cu tex și cânt

 

 

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE

 

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniței cu Program Prelungit Florești, propunem următoarea strategie:

 1. Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei;
 2. Informarea părinţilor cu privire la specificul Grădiniței cu Program Prelungit Florești şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul grădiniţei.

 

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul grădiniţei se va ocupa de atingerea acestor obiective si de promovarea ofertei educationale a unitatii pentru anul scolar 2022-2023, folosind următoarele direcții:

 • Promovare indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul grădiniţei, pagina de Facebook), flyere si pliante, reclame radio;
 • Promovarea directă, în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri), participarea la diverse manifestatii locale, judetene sau nationale, din sfera educatiei pentru prescolari.

 

Oferta educaţională va fi promovată prin:

 1. Alte evenimente cu participarea media, promovare pe reteaua Facebook;
 2. Proiecte naţionale;
 3. Materiale informative; flyere, banner. Prin materiale informative se înţeleg toate materialele elaborate şi tipărite în coordonarea Grădiniței cu Program Prelungit Florești (broşuri, pliante, fluturaşi etc.), precum şi materialele în format electronic (CD, DVD etc.), materiale care oferă date concrete şi detaliate despre oferta educaţională promovată.
 4. Obiecte promoţionale flyere si bannere.
 5. Sesiuni de instruire;
 6. Întâlniri cu actorii implicaţi şi formarea de grupuri de multiplicatori de informaţii pentru promovarea imaginii şi a ofertei grădiniţei;
 7. Asistenţă pentru beneficiari în vederea respectării cerinţelor de informare şi publicitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe to Our Newsletter